BPH Test

BPH Test

2016-09-25


Vad är BPH?

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer.

Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden.


8 olika moment gör man.
BPH Test

2016-09-25


Här går vi över ojämnt underlag för att se hur väl Snickers klarade av det.

BPH Test

2016-09-25


Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala kapacitet.


Beskrivning – inte prov

BPH är just en beskrivning och inte en prov- eller testform. Det betyder att din hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får hunden beteckningen godkänd/icke godkänd. När du och din hund gått BPH noteras beskrivningen som genomförd.

Skott-test

BPH 2016-09-25


Skottövningen gick galant där Snickers fick bedömning 4 (0-4) i trygghet.


E-post: info@min-bolonka.se